Posted on Category:Uncategorized

Letest baby boy name in marathi 2022,

 Children are the coolness of our eyes and they bring happiness in our lives. As you begin this next phase of your journey, Names are important. He has a purpose in our lives and can be a source of blessings.We pray that your child may be healthy and strong, and wise, and a person of good character

New Hindu Baby Boy Names in Hindi

 

top 50 marathi baby boy names,

Indian baby girl names 2022

top 50 marathi baby boy names 2022,

 1. Aadarsh 
 2. Aadesh 
 3. Aadhira 
 4. Aadhunik 
 5. Aadi
 6. Amit
 7. Anirudh
 8. Akash
 9. Arjun
 10. Aniket
 11. Ankit
 12. Ajay
 13. Aadidev 
 14. Aadinath 
 15. Aadit 
 16. Aaditey 
 17. Aaditya 
 18. Aadya 
 19. Aanal 
 20. Abdhi 
 21. Agnikumar 
 22. Agyey 
 23. Anumana 
 24. Hetshree 
 25. Jhinuk 
 26. Libni 
 27. Padmaroop 
 28. Paramarth 
 29. Paramatma 
 30. Pariman 
 31. Parinut 
 32. Payodhara 
 33. Prakatitha 
 34. Pralamb 
 35. Pramud 
 36. Pranal 
 37. Pranamya 
 38. Pranavasri 
 39. Prasata 
 40. Prasath 
 41. Prashantha 
 42. Pravish 
 43. Priyatar 
 44. Purohith A 

Marathi Baby Boy Names starting with S

 1. Samarpana 
 2. Samvith 
 3. Satyajeet 
 4. Saumitra 
 5. Saurabha 
 6. Shachin 
 7. Shankar 
 8. Shantanu 
 9. Shreshta 
 10. Sikhi 
 11. Sohel 
 12. Sudharma 
 13. Sujay 
 14. Sushil 
 15. Sutej 
 16. Swapnil 
 17. Swaraj 
 18. Tarak 
 19. Taral 
 20. Tarun 
 21. Tejas 
 22. Trilochan 
 23. Trilok 
 24. Trilokesh 
 25. Tungesh 
 26. Tushar 
 27. Ujjawal 
 28. Umanath 
 29. Umang 
 30. Umesh 
 31. Utkarsh 
 32. Vaibhav 
 33. Vajramani 
 34. Varun 
 35. Vasav 
 36. Vasu 
 37. Vasudev 
 38. Vidur 
 39. Vighnesh 
 40. Vignesh 
 41. Vijay 
 42. Vikas 
 43. Vikram 
 44. Vinay 
 45. Vinod 
 46. Virochan 
 47. Vishal 
 48. Vishwa 
 49. Vithala 
 50. Vitthal 
 51. Vivek 
 52. Yash 
 53. Yashpal 
 54. Yashwant 
 55. Yogendra 
 56. Yogesh 

Latest baby Boy Names in Marathi 2021

 • Aranv
 • Amit
 • Ankush
 • Akash
 • Arjun
 • Ankit
 • Bala
 • Chetan
 • Chanta
 • Deepak
 • Dilip
 • Delecx
 • Gaju
 • Ganesh
 • Harish
 • Sager
 • Sanket
 • Shubham
 • Sainat
 • Sanjay
 • Saurpin
 • Vikram 
 • Vilas
 • Vishvas
 • Vasant
 • Vishal

Unique Marathi Baby Boy Names List With Meaning


 1. Pranavasri      –  Om Sacred Mantra
 2. Pranavashree –  Om Sacred Mantra
 3. Pranal               –  God
 4. Libni                   –  Manuscripts of God
 5. Jhinuk                 –  Sea shell Oyster
 6. Hetshree।           -।  Love of God
 7. Aangi।                 -।  Decorating the God Divine
 8. Aanal                   –   Fire
 9. Virya                    –   Valour Strength Energy
 10. Sudharma           –   Good law
 11. Sikhi                      –   Peacock
 12. Savera।                 – Inexpressible Crystal clear
 13. Saurabha               -Fragrance
 14. Samvith                  – Understanding
 15. Samarpana।            – Dedication
 16. Sai                             –  Female friend A flower
 17. Pranamya               –  Offering obeisances
 18. Prakatitha                –  Has appeared
 19. Payodhara 
 20. Anumana 
 21. Parasmaidhamne 
 22. Paravidhyaparihara 
 23. Prasannatmane 
 24. Parasmaijyotishe 
 25. Paramapurusha 
 26. Prasath 
 27. Pravish 
 28. Prashantha 
 29. Prathith 
 30. Parithosh 
 31. Prasang                  –  Union Devotion Affection
 32. Paramatma             –  Lord of all beings
 33. Prabhath                –   Dawn Morning Brilliant।      
 34. Parinut                    –  Famous Praised
 35. Pariman                  -Quality Abundant
 36. Paramarth।            – Highest Divine truth
 37. Padmaroop           –   Lotus hued
 38. Purohith               –    A brahmin priest
 39. Priyatar।             -।  Dearer
 40. Pratibodh।          – Knowledge
 41. Pramud              -Happy
 42. Pralamb             –   Garland of flowers
 43. Prakam।            –  Joy Desire Achievement
 44. Prahlav               –  With a beautiful body
 45. Praachik              –   Longlegged Driving

unique marathi baby boy names 2021

 1. Akash Prakash
 2. Prajval
 3. Deepak
 4. Vikram
 5. Santosh
 6. Mali
 7. Mangesh
 8. Manoj
 9. Mayank
 10. Maruti
 11. Subhash
 12. Prahsnt
 13. Sanket
 14. Savan
 15. Nitesh
 16. Nikkii
 17. Nikhil
 18. Rani
 19. Pranav
 20. Pratik
 21. Pritam
 22. Ramesh
 23. Amit
 24. Anat
 25. Anu
 26. Raja
 27. Vijay
 28. Dinesh
 29. Mahesh
 30. Malu
 31. Devdas
 32. Sandeep
 33. Rama
 34. Shanker
 35. Arjun
Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.